Wiki > Au Pair

Wat als de au pair heimwee krijgt en weer naar huis wil?

Stel de au pair krijgt ontzettende heimwee en wil liever naar huis, wat dan?


De au pairs hebben vaak ongeveer 2 weken nodig om een beetje te wennen binnen het gastgezin. Het komt zelden voor dat de au pair terug wil. In de meeste gevallen is de periode van heimwee na 2 weken voorbij. We bereiden de au pairs goed voor zodat ze weten waar ze aan beginnen en zorgen voor een netwerk van andere au pairs waardoor ze snel sociale contacten kunnen opbouwen.

Een onderzoek van het ministerie van veiligheid naar au pairs wijst uit dat au pairs over het algemeen een zeer positieve ervaring hebben in Nederland. Zij geven aan veel over Nederland te leren, zich thuis te voelen binnen het gezin en veel levenservaring op te doen. bron: Cahier 2014-2 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum rijksoverheid.

Mocht het toch zo zijn dat het niet werkt met de au pair dan gaan wij meteen op zoek naar een opvolger en zoeken een gescreende Nederlandse nanny die tijdelijk kan inspringen. Wij begeleiden zowel het gastgezin als de au pair bij de plaatsing van een nieuwe au pair dan wel herplaatsing in een nieuw gastgezin. Als een dergelijke situatie voorkomt houden we een opzegtermijn van 2 weken aan.  

 

Om heimwee te voorkomen wordt alles gedaan om het de au pairs zo comfortabel mogelijk te maken. Zo organiseren wij bijvoorbeeld leuke uitjes.