Wiki > Au Pair

Mag de au pair met het eigen rijbewijs in Nederland rondrijden?

Als de au pair een rijbewijs heeft is deze dan ook geldig in Nederland en kan ik haar dan veilig de weg op laten gaan?


Soms, dit is afhankelijk waar de au pair vandaan komt. Au pairs uit de EU mogen gewoon autorijden in Nederland. Au pairs buiten de EU, zoals uit Zuid-Afrika mogen maximaal de eerste 6 maanden na aankomst met hun eigen rijbewijs in Nederland auto rijden. Na de 6 maanden moet de au pair in Nederland opnieuw een rijbewijs halen. nb: Een rijbewijs betekent lang niet altijd dat een au pair verantwoord kan rijden :)