Wiki > Au Pair

Hoelang blijft een au pair?

Hoeveel maanden mag een au pair bij een gastgezin blijven? 


Een au pair mag van de Nederlandse overheid maximaal een jaar in Nederland blijven. Mocht u daarna nog wel gebruik willen maken van een au pair kan natuurlijk altijd gezocht worden naar een nieuwe au pair voor het volgende jaar.