Privacy Policy

Privacy policy Oppas Madelief

Oppas Madelief vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de door u verstrekte gegevens. Deze Privacy Policy is bedoelt om geregistreerde gebruikers van Oppas Madelief te informeren en om misbruik te voorkomen.

  1. We hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. Het tonen van persoonsgegevens is echter verbonden met de werking van de site. Dit weet de geregistreerde. Het vastleggen en tonen van gegevens zal alleen gebeuren met goedkeuring van de gebruiker en met als enig doel de dienst oppassen en de werking van de site. Gegevens worden niet gedeeld met derden uitgezonderd rechtshandhavers indien daarnaar gevraagd wordt.
  2. Pas nadat ouders zijn geregistreerd kunnen ze gegevens zien die kunnen leiden naar een natuurlijk persoon. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt met het doel tot de dienst oppassen.
  3. Oppas Madelief gebruikt de gegevens alleen voor de werking van de site, bijvoorbeeld: vergeten wachtwoord functie, nieuwsbrief en account activatie.
  4. Het toevoegen van emailadressen gevonden op de site aan elektronische verzendlijsten is niet toegestaan. Voor Oppas Madelief gerelateerde spam kunt u contact opnemen.
  5. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Cookies kunnen geen gegevens over jou of je computersysteem doorgeven.
  6. Om je te registreren als oppas moet je 15 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18, dan heb je toestemming van je ouders nodig. Na registratie verklaar je dus dat je aan deze eisen voldoet.
  7. Oppas Madelief heeft het recht om de via de website verstuurde emails te screenen om misbruik te voorkomen.
  8. Oppas Madelief houdt zich het recht voor de Privacy Policy op elk moment aan te passen. Op deze pagina zal de meest recente te vinden zijn.
  9. Reviews mogen door Oppas Madelief gebruikt worden op de site en in marketing.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, of u wilt reageren, neem dan contact op: info@info@oppasmadelief.nl