Gastouderbureau

Zoek je een nanny aan huis of een gastouder en wil je kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen?

Wij zoeken jouw leuke nanny of gastouder en zorgen ervoor dat je toeslag krijgt. Lekker makkelijk:) We zijn bij het LRK ingeschreven onder nummer 338140840. Neem contact op met jasmijn@oppasmadelief.nl als je een gastouder / nanny aan huis via ons wilt aanvragen! We helpen je graag:)

Onze gastouders en nannies werken met ons pedagogisch beleidsplan. Onze visie is dat de oppas thuis beter is dan kinderdagopvang omdat er ruimte en tijd is om de persoonlijke aandacht te geven die nodig is voor een goede opvoeding. De ontwikkeling van het kind staat voorop, onze nannies zijn dames die het echt leuk vinden om met kinderen te werken en dat merk je. Jouw gastouder kan de kinderen ophalen van school, koken een beetje helpen met huiswerk en de vaatwasser inruimten.

Gastouder aan huisTips van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/kind-en-kosten/wat-kost-kinderopvang
Wat kost kinderopvang? Heb je kinderopvang nodig? Je kunt ook kiezen voor een gastouder of peuterspeelzaal. Let bij kinderopvang niet alleen op de kwaliteit, maar kijk ook naar de prijs en het aanbod. Want het ene kinderdagverblijf is het andere niet.

Kosten kinderopvang
De meest gekozen vorm van kinderopvang is het kinderdagverblijf. Je kind zit in een horizontale groep, met kinderen van dezelfde leeftijd, of in een verticale groep, met kinderen van verschillende leeftijden. In zo'n groep zitten maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijden en het aantal begeleiders.

Wat kost kinderopvang?
De prijzen lopen sterk uiteen. De gemiddelde prijs ligt volgens Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderdagopvang, op €7,16 per uur (2017). Het gaat hier om een indicatie, niet om een officieel landelijk gemiddelde. Jaarlijks publiceert Boink in augustus een prijspeiling.

‘Ga niet blind voor de goedkoopste, maar kijk goed wat je krijgt voor je geld’, adviseert Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink.
Zijn luiers en (biologische) voeding inbegrepen, bijvoorbeeld? En hoe ruim zijn de openingstijden? Voor sommige ouders zijn ruimere openingstijden prettig, omdat ze dan niet in de knel komen met werktijden. Voor anderen wordt de opvang daarmee onnodig duur. Je betaalt meestal namelijk de volledige dag of het volledige dagdeel, ook al breng je je kind later of haal je hem eerder op.'

Kinderopvangtoeslag
Het maximale uurtarief waar je kinderopvangtoeslag voor krijgt is €7,45(2018). Kost het kinderdagverblijf per uur meer, dan krijg je voor je extra kosten geen toeslag. Tip: kijk altijd of het kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staat. Want dat is nodig om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen.

Ons advies In een kinderdagverblijf betaal je vaak per (halve) dag. Zoek uit hoeveel opvanguren de locatie hiervoor rekent. Let erop of je verplicht bent om opvang af te nemen tijdens de schoolvakanties. Vraag na of je gemiste dagen kunt inhalen, ook als je kind ziek is geweest. Handig voor ondernemers en ouders met een wisselend werkrooster: is flexibele opvang mogelijk? Bekijk de hele checklist dagopvang (pdf) van Boink voor meer advies. Gastouderopvang Als gastouder vang je maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar op. Meestal in je eigen huis. Hoe groot de groep exact mag zijn, hangt af van de leeftijden van de kinderen. Heb je als gastouder zelf kinderen, dan tellen die tot 10 jaar ook mee.

Wat kost gastouderopvang?

Een gastouder is doorgaans goedkoper dan een kinderdagverblijf, omdat je vaak per uur betaalt. Het gemiddelde uurtarief ligt bovendien lager: €5,59 tegen €7,12 per uur voor een kinderdagverblijf (prijspeiling: Boink 2016). In de prijspeiling van 2017 door Boink is er geen gemiddelde prijs voor gastouderopvang genoemd vanwege het beperkte aantal ouders dat heeft meegewerkt aan de peiling. Goed vergelijken loont de moeite, want het aanbod loopt sterk uiteen. Let op: een gastouder kan extra kosten rekenen voor bijvoorbeeld luiers, melk en uitstapjes. Kinderopvangtoeslag Net als bij een kinderdagverblijf moet je rekening houden met het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Voor gastouderopvang is dat €5,91 per uur (2018), lager dus dan het maximale kinderdagverblijftarief. Vraagt een gastouder meer, dan heb je voor die extra kosten geen recht op toeslag. Let op: alleen als gastouderbureaus in het LRKP staan, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Tip: nemen opa en oma een deel van de opvang voor hun rekening? Dan kunnen zij zich onder voorwaarden laten registeren als gastouder. Maar let wel op: deze regeling staat ter discussie en komt mogelijk te vervallen. Ons advies Handig: in tegenstelling tot bij een kinderdagverblijf, kun je bij een gastouder meestal ook voor een uur of dagdeel afspreken. Vraag dit voor de zekerheid na. Vraag na of de gastouder ook in de schoolvakanties beschikbaar is. Check of het gastouderbureau vervanging regelt als de gastouder ziek is. Vraag na of je afspraken kunt maken over (biologische) voeding. Bekijk de hele checklist gastouderopvang (pdf) van Boink voor meer advies. Peuterspeelzaal In een peuterspeelzaal komen kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar samen om zich voor te bereiden op school.

Wat kost een peuterspeelzaal?
De gemiddelde prijs is lager dan die van het kinderdagverblijf, maar dat verandert mogelijk in de toekomst. Peuterspeelzalen moeten op termijn namelijk aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als kinderdagverblijven. Er is dan geen onderscheid meer tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wanneer deze wet in werking treedt, staat nog niet vast.

Vooralsnog is de prijs afhankelijk van je inkomen en het beleid van de gemeente. Heb je een lager inkomen, dan betaal je waarschijnlijk een lager uurtarief. Opvang is alleen 's morgens of 's middags mogelijk.

Let op: soms moet je een mimimaal aantal opvangdagen afnemen. Let ook op of er meer kosten worden gerekend voor bijvoorbeeld een boterham.

Geen kinderopvangtoeslag
Als je gebruikmaakt van een peuterspeelzaal, heb je daarvoor geen recht op kinderopvangtoeslag. In de toekomst gaat dat veranderen. Dan kunnen ouders ook voor een kind dat naar de peuterspeelzaal gaat kinderopvangtoeslag aanvragen.

Ons advies
Bekijk de checklist peuterspeelzalen (pdf) van Boink voor meer advies. Kinderopvangkaart Op kinderopvangkaart.nl kun je zien welke kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus er in jouw buurt zijn. Je kunt onder andere de grootte van de groepen, de openingstijden, pedagogische visie en prijzen vergelijken. Bij de gemeente vind je informatie over peuterspeelzalen

Tip: heb je een locatie gekozen? Vraag een rondleiding aan. Je eerste gevoel zegt veel. Bekijk de binnen- en buitenruimte en let op de grootte, de inrichting, de staat van onderhoud en hoe schoon het er is. Je kunt kennis maken met de gastouder of pedagogisch medewerkers en al je vragen stellen.

bron: https://www.consumentenbond.nl/kind-en-kosten/wat-kost-kinderopvang